Ministerium

Fachabteilungen

Service

Krajna zagronita za nastupnosći Serbow

Neues Fenster: Bild - Ulrike Gutheil - vergrößern ©Die Hoffotografen GmbH

Krajne kněžarstwo jo se rozsuźiło pówołaś, statnu sekretarku w Ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu, dr. Ulrike Gutheil, ako krajnu zagronitu za nastupnosći Serbow.

Pśez nowe rědowanje Serbskeje kazni wót 1. junija 2014 jo se zasajźiło póstajenje, pó kótarěmž krajne kněžarstwo zagronitego abo zagronitu za nastupnosći Serbow pówołajo. Stakim  se źiwa na cil, koordinaciju ministarstwow w Serbow nastupajucych pšašanjach pólěpšyś. Z tym se wótpowědujo dopórucenjam wuběrka za wědomnosć, slěźenje a kulturu z dnja 25. apryla 2013 ako teke wuběrka za kubłanje, młoźinu a sport z dnja 28. maja 2013, zasajźiś centralnu pśigranjańsku partnarku resp. centralnego pśigranjańskego partnarja za Serbow z boka krajnego kněžarstwa.

Nadawki krajneje zagroniteje za Serbow njewobgranicuju se jano na koordinaciju ministarstwow w nastupnosćach Serbow. Jej pśistoj teke zagronitosć za pśigótowanje rozpšawy wó połoženju serbskego luda, kótaruž dej krajne kněžarstwo srjejź kuždeje legislaturneje periody pśedpołožyś. Z teju rozpšawu su zwězane analyza wobstojnosćow, pśespytowanje statkownosći spěchowańskich instrumentow a wugronjenja k pśedewześam krajnego kněžarstwa. Z  teju rozpšawu rozpšawijo krajne kněžarstwo wó połoženju serbskego luda a móžo w krotkem casu  pśewjasć  statkowne korektury njepšawego wuwiśa. 

Mimo internego kněžarstwowego wobcerka stoj krajna zagronita za Serbow wšym serbskej narodnosći pśisłušajucym bergarkam a bergarjam ako teke serbskim towaristwam ako pśigranjańska partnarka k dispoziciji.

Dalšny wažny nadawk wobstoj w dalejwuwijanju mjeńšynowego pšawa w europejskem a mjazynarodnem ramiku. Šćit a spěchowanje awtochtonych – to groni wótdawna zasedlonych – mjeńšynow maju swój zakład w regulach Europejskeje rady a mjazynarodnych zjadnośeństwow. Toś to pšawo se stawnje dalej wuwija; sobuźěło pśi tom słuša k nadawkam moderneje mjeńšynoweje politiki, kótaraž źiwa na pótrjeby šćita narodnych mjeńšynow a jim wuwijanje swójeje identity teke pód wuměnjenjami globalizěrowanego swěta zmóžnijo.

Kontakt zagronity za nastupnosći Serbow

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Staatssekretärin Ulrike Gutheil
Dortustraße 36
14467 Potsdam

Tel.: 0331 / 866 45 57
Fax: 0331 / 866 45 54
E-Mail:ulrike.gutheil@mwfk.brandenburg.de
Web:www.mwfk.brandenburg.de